Företagen har ansvaret

Om du har frågor om en särskild vara eller kemisk produkt är det bra att vända sig till företaget som ligger bakom produkten.

Periodiska systemet

Företaget bakom en viss vara ska kunna svara på frågor om vad produkten innehåller, eftersom den som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor ansvarar för att varorna inte skadar människors hälsa och miljön. Detta ansvar gäller så länge varan används på det sätt som varan är avsedd att användas. Det finns också regler som talar om att företagen ska ha kunskap och bedöma hur farliga deras produkter är och att de ska arbeta för att ta bort farliga ämnen och minska riskerna. Det är också företagens ansvar att kemiska produkter är märkta på rätt sätt. 

Kemikalieinspektionen gör stickprovskontroller av varor som finns på marknaden.

Kemikalieappen är ett verktyg som ska göra det enklare för dig att få information om farliga ämnen i varor. 

Din rätt att få information

Läs här om Kemikalieinspektionens uppdrag och vad vi gör

Läs mer om kemikalier på den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats