Företagen har ansvaret

Om du har frågor om en särskild vara eller kemisk produkt kan det vara bra att vända sig till det företag som har tillverkat produkten.

Det är företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa och miljön. Det finns regler som talar om att företagen ska ha kunskap och bedöma hur farliga deras produkter är och att de ska arbeta för att ta bort farliga ämnen och minska riskerna. Det är också företagens ansvar att kemiska produkter är märkta på rätt sätt. Kemikalieinspektionen gör stickprovskontroller av varor som finns på marknaden.

Läs här om Kemikalieinspektionens uppdrag och vad vi gör

Din rätt att få information

Läs mer om kemikalier på den Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.