Tips för en kemikaliesmart vardag

Alla produkter som har en varningsmärkning kan innebära risk för hälsan eller miljön. Men när det gäller andra saker i ditt hem, exempelvis möbler, leksaker, mattor och textilier, är de kemiska riskerna betydligt lägre. Här hittar du tips och råd som kan hjälpa dig att göra medvetna kemikaliesmarta val i din vardag.

Person handlar på en läsplatta

Förvara kemiska produkter oåtkomligt för barnen

Förvara farliga kemiska produkter, exempelvis propplösare, tändvätska och lampolja, oåtkomligt för barnen. Titta efter varningsmärkningen och följ instruktionerna på förpackningen innan du använder produkterna.

Råd om farliga kemiska produkter

Handla säkert på nätet

Det finns en ökad risk för att varor utanför EU, exempelvis elektroniska prylar, leksaker, heminredning och textilier, innehåller hälsoskadliga ämnen. Det beror på att varorna inte omfattas av samma lagkrav som varor i EU. Om du vill köpa en vara på nätet är det därför bra att försöka ta reda på om varan är tillverkad för att kunna få säljas i EU. Du kan till exempel söka efter informationen på företagets webbplats eller fråga säljaren via mejl eller telefon. 

Läs mer om att handla säkert på nätet

Din rätt att få information när du handlar

När du handlar varor i EU har du som privatperson rätt att få information av den som säljer varan.

Du har rätt till följande information:

  • Om en vara som du vill köpa innehåller något av de särskilt farliga ämnen som finns upptagna på EU:s Kandidatlista. 
  • Om en vara som du vill köpa har behandlats med antibakteriella ämnen eller någon annan biocidprodukt. Biocider kan tillsättas i varor för att ge varan en viss funktion, till exempel för att göra en sporttröja luktfri.

Läs mer om din rätt att få information

Använd varor som de är tänkta att användas

Om du använder varor som de är tänkta att användas minskar du risken för att du får i dig farliga kemiska ämnen. Till exempel är det inte lämpligt att ett barn suger på nycklar eller mobiltelefoner, eftersom barnet då kan få i sig farliga kemiska ämnen som bly och flamskyddsmedel. Om det redan har hänt är det bra att komma ihåg att några enstaka tillfällen sällan spelar någon roll.

Leksaker är ofta säkrare för barn än andra saker

Leksaker är ofta säkrare för barnen att leka med än andra saker. Det beror på att leksaker inte får innehålla många ämnen som får finnas i andra saker. Kemikaliereglerna för leksaker förbjuder fler ämnen än reglerna för andra saker. År 2013 skärptes kemikaliereglerna för leksaker. Därför är nyare leksaker oftast säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker.

Läs mer om barn och kemikalier på webbplatsen kemikalieribarnsvardag.se

Ventilation och dammtorkning

God ventilation håller luften renare och får bort de ämnen som kommer ut i luften när exempelvis plast åldras, när din TV eller dator används och blir varm eller när du får hem nyköpt textil eller nya byggnadsmaterial. Kemikalier samlas också i damm. Därför är det bra att hålla dammet borta, särskilt i rum där små barn kryper och leker.

Rekommendationer för luft och ventilation finns på Boverkets webbplats

Tvätta nya textilier innan du använder dem för första gången

När textil tillverkas används ofta stora mängder kemikalier. Kemikalierna kan påverka hälsan och förorena miljön på de platser där textilen tillverkas. En del av kemikalierna kan också finnas kvar i de kläder och hemtextilier som du köper. Tvätta därför ny textil innan användning, så undviker du att få överskottskemikalierna direkt på kroppen. Ett annat sätt att undvika överskottskemikalier är att köpa second hand. Då har många kemikalier redan tvättats och vädrats ur textilierna.

Läs mer om textilier

Undvik antibakteriellt behandlade varor

Vissa varor behandlas med kemiska ämnen för att minska till exempel bakterietillväxt och dålig lukt, till exempel för att göra en sporttröja luktfri. Varan kan exempelvis vara märkt med ord som "behandlad mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection", "antimicrobial". Men de antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis redan efter de allra första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Ämnena misstänks också kunna bidra till den ökande antibiotikaresistensen i samhället. Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen.

Läs mer om antibakteriellt behandlade varor

Miljömärkning av varor

Om en vara är miljömärkt kan det innebära att varan är fri från rester av vissa kemikalier, men eftersom det finns olika miljömärkningar som ställer olika höga krav är det bra att ta reda på vad märkningen står för.

Företagen har ansvaret

Om du har frågor om en särskild vara eller kemisk produkt kan det vara bra att vända sig till det företag som har tillverkat produkten. Det är företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa och miljön.

Läs mer om företagens ansvar