Tips för en kemikaliesmart vardag

Alla produkter som har en varningsmärkning kan innebära risk för hälsan eller miljön. Men när det gäller andra saker i ditt hem, exempelvis möbler, leksaker, mattor och textilier, är de kemiska riskerna betydligt lägre. Här hittar du tips och råd som kan hjälpa dig att göra medvetna kemikaliesmarta val i din vardag.

Person handlar på en läsplatta

Sammanfattning

  • Titta efter varningsmärkningen på farliga kemiska produkter och förvara produkterna oåtkomligt för barnen.
  • Varor utanför EU kan innehålla hälsoskadliga ämnen. Därför är det bra att ta reda på om en vara som du vill köpa över nätet är tillverkad för att kunna få säljas i EU.
  • Du har rätt att få information av den som säljer varan om en vara innehåller ett särskilt farligt ämne.
  • Använd varor som de är tänkta att användas.
  • Leksaker är säkrare för barnen att leka med än andra saker.
  • Ha god ventilation och håll dammet borta från rum där små barn kryper och leker.
  • Tvätta nya textilier innan du använder dem för första gången.
  • Undvik antibakteriellt behandlade varor.

Titta efter varningsmärkningen på farliga kemiska produkter

Det finns kemiska produkter som kan innebära en risk för allvarliga symtom redan vid ett litet stänk i ögat eller en liten mängd i munnen eller i andningsvägarna. Därför är det viktigt att du tar reda på faran med en produkt innan du använder den och att du vet hur du ska hantera produkten på ett säkert sätt. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen så minskar du risken för att du kommer till skada när du använder produkterna. Förvara farliga kemiska produkter oåtkomligt för barnen. Exempel på farliga kemiska produkter är propplösare, tvättmedel, lampolja, tändvätska och ogräsmedel.

Råd om farliga kemiska produkter

Handla säkert på nätet

Det finns ett stort utbud av varor på nätet, till exempel textilier, leksaker och elektronik. Om du beställer något via nätet, direkt från en leverantör utanför EU, omfattas den varan inte av samma lagkrav som varor i EU. Det innebär att varan kan innehålla kemiska ämnen som är förbjudna i EU, eftersom de kan innebära risker för hälsa och miljö. När du handlar varor över nätet, eller på semestern i ett land utanför EU, är det därför tryggast att endast handla sådant som är tillverkat för att kunna få säljas i EU.

Läs mer om att handla säkert på nätet

Din rätt att få information när du handlar

När du handlar varor i EU har du som privatperson rätt att få information om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Listan kallas för kandidatförteckningen. Om du frågar efter denna information, ska den som säljer varan kunna tala om ifall den innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har frågat efter informationen.

Läs mer om din rätt att få information

Använd varor som de är tänkta att användas

Om du använder varor som de är tänkta att användas minskar du risken för att du får i dig farliga kemiska ämnen. Till exempel är det inte lämpligt att ett barn suger på nycklar eller mobiltelefoner, eftersom barnet då kan få i sig farliga kemiska ämnen som bly och flamskyddsmedel. Om det redan har hänt är det bra att komma ihåg att några enstaka tillfällen sällan spelar någon roll.

Leksaker är ofta säkrare för barn än andra saker

Leksaker är ofta säkrare för barnen att leka med än andra saker. Det beror på att leksaker inte får innehålla många ämnen som får finnas i andra saker. Kemikaliereglerna för leksaker förbjuder fler ämnen än reglerna för andra saker. År 2013 skärptes kemikaliereglerna för leksaker. Därför är nyare leksaker oftast säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker.

Läs mer om barn och kemikalier på webbplatsen kemikalieribarnsvardag.se

Ventilation och dammtorkning

God ventilation håller luften renare och får bort de ämnen som kommer ut i luften när exempelvis plast åldras, när din TV eller dator används och blir varm eller när du får hem nyköpt textil eller nya byggnadsmaterial. Kemikalier samlas också i damm. Därför är det bra att hålla dammet borta, särskilt i rum där små barn kryper och leker.

Rekommendationer för luft och ventilation finns på Boverkets webbplats

Tvätta nya textilier innan du använder dem för första gången

Kemikalier används för att framställa textilier. Vissa kemikalier kan också finnas i de färdiga tygerna för att ge exempelvis färg, flamskydd och impregnering. Ibland tillsätts särskilda kemikalier för att kläderna inte ska bli skrynkliga eller mögla under långa transporter. En del kläder innehåller bakteriedödande medel för att motverka dålig lukt. Det är bra för miljön att handla begagnad textil istället för ny. I begagnad textil har överskottsfärg, och många andra kemiska ämnen som används vid tillverkningen av textil, redan tvättats ur. Det är bra att tvätta nya textilier som ska användas närmast huden, till exempel kläder och bäddtextil, innan du använder dem för första gången.

Läs mer om textilier

Undvik antibakteriellt behandlade varor

Allt fler varor behandlas med kemiska ämnen för att minska till exempel bakterietillväxt och dålig lukt. Det kan handla om allt från kläder och skärbrädor till kattsand och toalettsitsar. På varan kan det till exempel stå "behandlat mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection", "antimicrobial". Men de antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis ut i sköljvattnet redan vid de allra första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Ämnena misstänks också kunna bidra till den ökande antibiotikaresistensen i samhället. Därför är det bättre att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen.

Läs mer om antibakteriellt behandlade varor

Miljömärkning av varor

Om en vara är miljömärkt kan det innebära att varan är fri från rester av vissa kemikalier, men eftersom det finns olika miljömärkningar som ställer olika höga krav är det bra att ta reda på vad märkningen står för.

Företagen har ansvaret

Om du har frågor om en särskild vara eller kemisk produkt kan det vara bra att vända sig till det företag som har tillverkat produkten. Det är företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa och miljön.

Läs mer om företagens ansvar

Ta det säkra före det osäkra

Alla produkter som har en varningsmärkning kan innebära risk för hälsan eller miljön. Därför är vårt allra viktigaste råd för en kemikaliesmart vardag att du hanterar farliga kemiska produkter på ett säkert sätt. Men när det gäller andra saker i ditt hem, exempelvis möbler, leksaker, mattor och textilier, är de kemiska riskerna betydligt lägre. Till exempel är risken för din hälsa liten om ett äldre plastföremål i ditt hem läcker mjukgörande kemiska ämnen, eftersom den mängd som läcker ut från det enskilda föremålet är så liten. Men eftersom vi idag vet för lite om hur kombinationen av olika kemiska ämnen, den så kallade kombinationseffekten, påverkar hälsan, är det bra att ta det säkra före det osäkra och göra kemikaliesmarta val när vi kan.

Läs mer här om kombinationseffekten

Läs här om hormonstörande ämnen

Våra råd om plast