Din rätt att få information

Du har rätt att få information om kemikalier i varor och kemiska produkter. Det är information som kan göra det enklare för dig att göra medvetna kemikaliesmarta val i vardagen.

När du handlar i EU har du som konsument rätt att få information om särskilt farliga ämnen som kan finnas i prylar som du vill köpa, exempelvis mobiltelefoner, heminredning och kläder. Bland annat har du rätt att få veta om varan innehåller något särskilt farligt ämne som finns med på EU:s så kallade kandidatförteckning. Du har rätt att få denna information av den som säljer varan, om mängden särskilt farligt ämne i varan överstiger 0,1 procent av varans vikt. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen. 

Kemikalieappen är ett verktyg som ska göra det lättare för dig att få information om farliga ämnen i varor.

Läs mer om kemikalieappen

Företagen har ansvaret

Kandidatförteckningen

Kandidatförteckningen är en förteckning över ämnen med egenskaper som gör att de anses särskilt farliga, eftersom de kan ge allvarliga, långvariga och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena kan till exempel orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön. Enligt EU:s kemikalielagstiftning är ämnen på kandidatförteckningen tillåtna i vardagsprylar. Kandidatförteckningen fylls på kontinuerligt med nya ämnen som bedöms vara särskilt farliga. Det är den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, som uppdaterar listan två gånger om året.

Läs mer om kandidatförteckningen.

Biocidbehandlade varor

Du har också rätt att få information om vardagsvaror som behandlats med ämnen för att få en viss funktion. Det kan till exempel handla om sportkläder som behandlats med antibakteriella ämnen. I många fall ska det finnas information om biocidbehandlingen på varan.

Hos EU:s kemikaliemyndighet Echa kan du läsa mer om din rätt att få information om kemikalier i varor.

Läs mer om antibakteriella varor

Farliga kemiska produkter

Du har också rätt till information om farliga kemiska produkter, exempelvis tändvätska, diskmedel, tvättmedel, propplösare, bekämpningsmedel och sådant. Denna information ska du inte behöva be säljaren om, den ska finnas direkt på förpackningen. 

Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på produktens förpackning så att du vet hur du ska använda den kemiska produkten på ett säkert sätt.

Läs mer om kemiska produkter

Bekämpningsmedel

Om du ska köpa ett bekämpningsmedel mot till exempel insekter, möss eller ett desinfektionsmedel så har affären skyldighet att informera dig speciellt om hur du använder produkten på ett säkert sätt. Det kan vara att det på förpackningens framsida tydligt står att du ska läsa produktens etikett och annan produktinformation före användning. Det kan också vara att denna upplysning finns på en skylt på hyllan i affären. På bekämpningsmedel måste det finnas information på svenska om hur man använder medlet säkert.

Varningssystem för farliga prylar

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder i EU använder för att informera varandra om prylar som inte uppfyller de kemikalie- och säkerhetsregler som gäller i EU. Systemet för tidig varning finns för att snabbt sprida kunna information mellan 31 europeiska länder och EU-kommissionen om produkter som kan medföra risk för privatpersoners hälsa och säkerhet.

Läs mer om det Europeiska systemet för tidig varning.

Om du vill veta mer om informationssystemet för farliga prylar i EU, titta gärna på informationsfilmen nedan.  

Credit © European Union, 2015, Producer: EC - DG JUST, Executive-Producer: Imagina EU