Desinfektionsmedel och coronavirus

Just nu är det många som ställer frågor om desinfektionsmedel med anledning av coronaviruset. Här är Kemikalieinspektionens svar på några av de vanligaste frågorna.

Mer information för dig som är företagare och vill tillverka eller importera desinfektionsmedel.

Får jag tillverka eget desinfektionsmedel för eget bruk?

Det kan vara tillåtet att blanda eget desinfektionsmedel, det beror på vilket recept du använder. Det är tillåtet att använda ren etanol som verksamt ämne i den egna blandningen. Om du vill använda andra verksamma ämnen bör du vända dig till Kemikalieinspektionen för att fråga om användningen är tillåten. Tänk på att vanlig, kommersiell handsprit är avsedd att använda på huden och företaget som säljer produkten har ett ansvar för att den är säker att använda.

Vi på Kemikalieinspektionen brukar generellt rekommendera att man använder produkter till det de är till för. Om man blandar ihop egna produkter finns inget företag som kan ta ansvar för de problem som kan uppstå i samband med användningen. Vi kan inte heller säga något om effektiviteten hos den egna blandningen mot coronavirus.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att i första hand and tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Rekommenderar Kemikalieinspektionen att man gör sin egen handsprit?

Vi rekommenderar inte att man gör sin egen handsprit men vi har förståelse för om någon under dessa särskilda omständigheter vill göra egen handsprit. Om man blandar ihop egna produkter finns inget företag som kan ta ansvar för de problem som kan uppstå i samband med användningen. Vi kan inte heller säga något om effektiviteten mot coronavirus.

Vår främsta rekommendation är att följa Folkhälsomyndighetens råd om att i första hand tvätta händerna ofta med tvål och vatten och att använda handsprit som ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 

Vilka desinfektionsmedel är effektiva mot coronavirus?

Vi har inte kunskap om vilka ämnen som är specifikt effektiva mot coronavirus. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens råd i denna fråga: ”Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.”

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.