Hannas hus

På webbplatsen hannashus.se får barn lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter. Syftet är att minska antalet olyckor i hemmet.

Tecknad bild av Hanna och Hannas hus

Hannashus.se kan användas i skolundervisningen om kemikalier och kemiska produkter. På webbplatsen kan eleverna klicka sig runt bland olika vardagssituationer i Hannas hus och på ett lekfullt sätt lära sig om riskerna med farliga kemiska produkter och hur de ska hantera produkterna på ett säkert sätt.

Gå till hannashus.se

Råd om farliga kemiska produkter

Testa dina kunskaper om farosymboler i detta interaktiva quiz

Producerad i samarbete med Nordiska ministerrådets kemikaliegrupp.