Råd om farliga kemiska produkter

Det finns kemiska produkter som kan innebära en risk för allvarliga symtom redan vid ett litet stänk i ögat eller en liten mängd i munnen eller i andningsvägarna. Därför är det viktigt att du tar reda på faran med en produkt som du vill använda och att du vet hur du ska hantera produkten på ett säkert sätt.

En kvinna tittar på etiketten på en diskmedelsförpackning

Exempel på farliga kemiska produkter är propplösare, avkalkningsmedel, ugnsrengöring, koncentrerad ättika, målarfärg, lim, mineralolja, lampolja, tändvätska, medel mot ogräs, möss och insekter, kylarvätska, batterisyra, bensin, spolarvätska,maskindiskmedel, tvättmedel och sköljmedel.

Gör så här

 • Förvara farliga kemiska produkter oåtkomligt för barnen.
 • Alla farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler som informerar om faran. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen innan du börjar använda produkten.
 • Använd enbart farliga kemiska produkter på det sätt som de är tänkta att användas.
 • Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande.
 • Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna och kom ihåg att skruva på korken ordentligt.
 • Lämna in farligt avfall på en återvinningscentral. Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall.
 • Läs alltid informationen om produkternas farliga egenskaper innan du beställer farliga kemiska produkter på internet.
 • Produkter som är varningsmärkta med en dödskalle är så hälsoskadliga att de vanligtvis inte får köpas eller användas av privatpersoner.
 • Du som vill handla myggmedel, insektsmedel och andra bekämpningsmedel på internet behöver ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.
 • Om olyckan är framme ska du ringa 112 och begär giftinformation.I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på 010-456 67 00.

Förvara det här oåtkomligt för barnen

 • Alla produkter som är märkta med farosymboler.
 • Knappcellsbatterier och sådant som innehåller knappcellsbatterier, exempelvis gratulationskort med ljud, klockor och febertermometrar.
 • Vätskefyllda saker med olikfärgade vätskor, till exempel lavalampor och lysstavar.
 • Oljelampor. 
 • Annat som kan leda till olyckor med barn och kemikalier, exempelvis läkemedel, e-cigaretter och tobak.

Märkning och farosymboler

Testa dina kunskaper om varningsmärkning här

Giftinformationscentralen

På webbplatsen hannashus.se kan barn och ungdomar lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter