Råd om farliga kemiska produkter

Propplösare, målarfärg, tändvätska och andra farliga kemiska produkter kan innebära risk för allvarlig skada om de används på ett felaktigt sätt. Därför är det viktigt att du känner till faran med den produkt som du ska använda och att du vet hur du ska hantera produkten på ett säkert sätt.

En kvinna tittar på etiketten på en diskmedelsförpackning

Gör så här för att minska risken för olyckor med farliga kemiska produkter

 • Förvara farliga kemiska produkter oåtkomligt för barnen.
 • Alla farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler som informerar om faran. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen innan du börjar använda produkten.
 • Använd enbart farliga kemiska produkter på det sätt som de är tänkta att användas. Använd till exempel inte lim som ingrediens i hemmagjort slime, eftersom limmet inte är tillverkat med hänsyn till att barn är särskilt känsliga för kemiska ämnen. 
 • Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon får i sig produkten. 
 • Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Dessa förslutningar går fortfarande för barn att få upp. Det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning.
 • Läs alltid informationen om produkternas farliga egenskaper innan du beställer farliga kemiska produkter på internet.
 • Produkter som är varningsmärkta med en dödskalle är så hälsoskadliga att de vanligtvis inte får köpas eller användas av privatpersoner.
 • Du som vill handla myggmedel, insektsmedel och andra bekämpningsmedel på internet behöver ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.
 • Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall. Läs på förpackningen på farliga kemiska produkter om hur du ska hantera produkterna och dess förpackningar när de har blivit avfall. Lämna in produkterna som farligt avfall på en återvinningscentral.

Förvara detta oåtkomligt för barnen

 • Alla produkter som är märkta med farosymboler.
 • Knappcellsbatterier och sådant som innehåller knappcellsbatterier, exempelvis gratulationskort med ljud, klockor och febertermometrar. Batterierna kan orsaka allvarlig frätskada om ett barn sväljer det.
 • Vätskefyllda saker med olikfärgade vätskor, till exempel lavalampor och lysstavar. 
 • Oljelampor. 
 • Annat som kan leda till olyckor med barn och kemikalier, exempelvis läkemedel, e-cigaretter och tobak.

Märkning och farosymboler

Testa dina kunskaper om varningsmärkning här

Giftinformationscentralen

På webbplatsen hannashus.se kan barn och ungdomar lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter

 

 

Om olyckan är framme

När det är brådskande, ring 112.

I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på 010-456 67 00. När du ringer till Giftinformationscentralen får du prata med specialutbildade apotekare. De kan ge råd och svara på allmänna och förebyggande frågor om farliga kemiska produkter. Giftinformationscentralen är öppet dygnet runt, alla dagar.