Lagar och regler om plast

Det finns många lagar och regler som ska skydda dig, din omgivning och miljön från att skadas av farliga kemiska ämnen i varor. En och samma plastvara kan regleras av flera olika lagstiftningar.

Det ska vara säkert för privatpersoner att använda varor av plast. Lagstiftningen har skärpts stegvis vilket betyder att de regler som finns i dag skyddar oss bättre än de regler som fanns för några år sedan. Det är därför gammal plast kan innehålla fler hälsoskadliga ämnen än ny plast som säljs i Sverige och i resten av EU.

Regler för kemiska ämnen i leksaker

Reglerna i EU tar hänsyn till att barn är extra känsliga för kemiska ämnen. Reglerna för plastvaror tillverkade för barn upp till tre år tar också hänsyn till att barnen gärna stoppar saker i munnen, och är därför ännu striktare. De regler för leksaker som finns i EU är mer omfattande och begränsar fler kemiska ämnen än någon annan lagstiftning för varor i EU. Det är därför det oftast säkrare att låta små barn leka med leksaker istället för med andra varor.

Läs mer reglerna för leksaker här

Regler för plast i kontakt med mat

Reglerna för plast i kontakt med mat tar hänsyn till att tillsatser i plasten kan vandra från plastmaterialen till livsmedel. 

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om reglerna för plast som är i kontakt med livsmedel

Regler för kemikalieinnehållet i alla varor

Kemikalieförordningen Reach styr bland annat vilka ämnen som inte får finnas i alla varor för privatpersoner. Det är bra att känna till att du som privatperson har rätt att få information om särskilt farliga ämnen i alla varor som säljs i EU.

Läs mer här om din rätt till information

Läs mer här om Reach-förordningen

Regler för kemiska ämnen i elektriska och elektroniska produkter

Plasten i elektriska och elektroniska produkter kan ibland innehålla olika kemiska ämnen som exempelvis ska hindra plasten från att ta eld om den blir överhettad. Det kan också finnas behov av en mängd andra kemiska ämnen med olika funktioner i denna typ av varor. Det finns ett särskilt regelverk som, utöver Reach, begränsar vilka ämnen som får finnas i den här typen av varor. Regelverket heter RoHS-direktivet.  

Läs mer om direktivet för elektriska och elektroniska produkter här

Regler för plastvaror som är behandlade med biocider

Alla varor i EU som är behandlade med antibakteriella ämnen eller andra så kallade biocidprodukter måste vara märkta med information om varans innehåll. Denna bestämmelse finns i ett regelverk som heter biocidförordningen. Ibland används biocider i varor där de egentligen inte behövs. När du ser en vara som är behandlad för att vara till exempel antibakteriell kan du fundera på om du verkligen behöver denna funktion. Biocider kan påverka både hälsan och miljön.

Läs mer här om regler för biocidprodukter

Läs mer här om biocidbehandlade varor

Mer om plast

Blå knapp med text: Råd om plast

Blå knapp med text: Det här är plast

Blå knapp med text: Våra vanligaste plastsorter