Det här är plast

Plast kan kännas och se ut på många olika sätt. Här kan du läsa om vad som är gemensamt för alla plaster, varför de kan se så olika ut och varför det kan läcka ut kemiska ämnen ur plast.

I alla plastmaterial finns särskilda molekyler som kallas för polymerer. Polymererna är långa kedjor som är uppbyggda av en enda sorts småmolekyler, som kallas för monomerer.

Olja är en vanlig råvara i plast

Molekylerna som bygger upp plastmaterial kommer nästan alltid från råolja. På ett oljeraffinaderi får oljan genomgå en rad olika behandlingar. Därefter delas oljan upp i mindre beståndsdelar. Eten, propen, styren, och andra monomerer som ingår i plast, kan sedan skickas vidare till plastindustrin.

Tillsatser i plast kan läcka ut ur plasten 

Förutom polymerer finns vanligtvis också olika tillsatsämnen i plastmaterialet. Det är ämnen som tillverkaren blandar ner i plastmassan för att göra plasten exempelvis mjuk, färgad, flamsäker, hållfast eller bakteriedödande. I en del plaster finns nästan inga tillsatser medan det i andra finns stora mängder. Tillsatserna är till viss del rörliga inne i plasten och kan därför med tiden komma upp på plastens yta och lämna plasten. De kan då hamna på våra händer, i hushållsdammet, i luften och i våra vattendrag. En del av tillsatsämnena kan ha skadliga effekter på hälsan och miljön. Vissa ämnen kan till exempel vara hormonstörande. Läs mer här om hormonstörande ämnen.

Ett exempel på en sorts plast som kan innehålla tillsatser är polyvinylklorid, PVC. Det är ett vanligt plastmaterial som finns i mängder av olika prylar. Den kan vara hård eller mjuk beroende på hur mycket mjukgörande tillsatser tillverkaren har blandat ner i plastmassan. Om man låter ren PVC-plastmassa svalna blir plasten hård. Hård PVC används bland annat till vatten- och avloppsrör och till olika plastföremål som till exempel hårda plastleksaker och hushållstillbehör. Men om tillverkaren blandar ner mjukgörande tillsatsämnen i PVC-plastmassan blir plasten mjuk och böjlig. Då kan den användas i exempelvis golv, kablar, regnkläder, skor och mjuka plastleksaker. I en del PVC-plast kan så mycket som 70 procent av plasten utgöras av mjukgörande tillsatsämnen. Ett exempel en grupp mjukgörare är ftalater

Mer om plast

Blå knapp med text: Råd om plast

Blå knapp med text: Våra vanligaste plastsorter

Blå knapp med text: Lagar och regler om plast