Plast

Plast är ett vanligt material i många hem. I en del plast finns kemiska ämnen som kan utgöra en risk för hälsan och miljön. Med kunskap kan du göra medvetna val och skydda dig själv, din omgivning, kommande generationer och miljön.

Mobiltelefoner, trädgårdsslangar, kablar, leksaker och möbler är exempel på varor som helt eller delvis består av plast. Det finns många olika sorters plast och en del plaster kan innehålla ämnen som kan vara skadliga eller miljöfarliga om du använder varan på fel sätt.

Kunskap om plast och om hur vi kan göra mer kemikaliesmarta val i vardagen kan minska den totala belastningen av farliga kemiska ämnen i samhället och i miljön. I våra artiklar om plast kan du läsa om vad plast är och vad det kan innehålla. Du kan också läsa om de lagar och regler för varor som finns i EU och som ska skydda dig, din omgivning och miljön från att skadas av kemikalier. I artikeln Råd om plast för en kemikaliesmart vardag samlar vi våra viktigaste tips om hur du kan tänka kemikaliesmart både när du är hemma och när du handlar. 

 

Blå knapp med text: Råd om plast

Blå knapp med text: Det här är plast 

Blå knapp med text: Våra vanligaste plastsorter

Blå knapp med text: Lagar och regler om plast