Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta små korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Granulat används för att underlaget ska vara mjukt och ge svikt. Materialet kan vara tillverkat av återvunna bildäck eller av nytillverkad plast eller gummi.

Flickor sitter på konstgräsplan

Är det farligt att vistas på ytor med granulat?

Det finns inga studier som visat att det skulle vara skadligt för hälsan att vistas på konstgräsplaner eller andra ytor med granulat. Det finns dock kunskapsluckor på området och vi vet att granulatet kan innehålla farliga ämnen. Trots det behöver man inte vara orolig för hälsan, men man kan vidta några försiktighetsåtgärder när man är eller har varit på en konstgräsplan eller lekplats med granulat. Man kan till exempel:

  • försöka undvika att få granulat i munnen
  • borsta bort granulat från kläder och skor för att slippa få med det hem
  • tvätta händerna.

Hur påverkar ytor med granulat miljön?

Användning av granulat på konstgräsplaner och fallskydd bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön. När det regnar eller när snö smälter på en konstgräsplan eller ett fallskydd kan farliga ämnen läcka ut ur materialet. Ämnena riskerar att spridas i miljön och till våra reningsverk. Därför kan användningen av granulat bidra till ökad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i samhället.

Läs mer om konstgräsplaners miljöpåverkan på Naturvårdsverkets webbplats. 

Läs våra råd om konstgräsplaner och fallskydd som riktar sig till personer som ansvarar för upphandling och skötsel av konstgräsplaner och fallskydd.