Material

Olika typer av material kan innehålla eller vara behandlade med kemikalier. En del av dem kan vara skadliga för din hälsa eller för miljön. Här kan du läsa mer om några olika material, vad de kan innehålla och hur du kan göra medvetna och kemikaliesmarta val.

Kläder och leksaker

Plast

Plast är ett vanligt material i många hem. I en del plaster finns kemiska ämnen som kan läcka ut ur materialet och utgöra en risk för hälsan och miljön. Här kan du läsa mer om olika sorters plast och varför det kan läcka ut kemiska ämnen ur plast.

Läs mer om plast.

Textil

Textil är ett material som kan bestå helt eller delvis av kemikalier. Det kan också vara behandlat med kemikalier, till exempel färg eller medel som hindrar tyget från att mögla.

Läs mer om textil.

Trä

Träskyddsmedel och tryckimpregnerat virke kan innehålla giftiga ämnen såsom kreosot, arsenik, krom och koppar och kan skada både människors hälsa och miljön. Hantera dem rätt för att undvika skador på hälsan och miljön.

Läs mer om trä. 

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser

Konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser innehåller ofta små korn av gummi eller plast, så kallat granulat. Granulat används för att underlaget ska vara mjukt och ge svikt. Materialet kan vara tillverkat av återvunna bildäck eller av nytillverkad plast eller gummi.

Läs mer om konstgräsplaner och fallskydd på lekplatser.