Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Läderspänne

Krom är ett grundämne som i vissa former kan vara skadligt för hälsa och miljö. Krom och kromföreningar används till exempel för att behandla ytor, färga textil, garva läder och impregnera trä. Läder i väskor, handskar och skärp har ofta garvats med så kallat trevärt krom för att göra lädret mjukt. Om garvningen gjorts på fel sätt kan det trevärda kromet omvandlas till sexvärt krom, som är den form som är skadlig. Det finns alternativa garvningsmetoder som inte inkluderar krom, till exempel så kallad vegetabilisk garvning.

Sexvärt krom kan ge allergi, orsaka cancer och är dessutom farligt för miljön. Därför finns regler för hur mycket sexvärt krom som får finnas i cement, arbetshandskar, lädervaror och elektronik. För leksaker är både trevärt och sexvärt krom begränsat. Trevärt krom anses inte vara allergiframkallande, men kan i vissa fall omvandlas till den sexvärda formen.

 Fråga i affären vad varan innehåller så att du kan göra ett medvetet val.

Läs mer här om lädervaror

Din rätt att få information

Visa alla Kemiska ämnen