Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Tuber med konstnärsfärger och penslar.

Kadmium är en metall som kan finnas i uppladdningsbara batterier, konstnärsfärger, elektronik, gammal plast och som förorening i livsmedel, tobak, konstgödsel och bränslen. Det är giftigt för miljön och kan också ge benskörhet, njurskador och cancer. Vanligaste sättet att få i sig kadmium är genom maten. Det beror på att växterna lätt tar upp kadmium från marken. Kadmium kommer till marken via luftutsläpp från bland annat el- och värmeproduktion, felaktig förbränning av uppladdningsbara batterier och från olika gödselmedel.

Det finns regler för hur mycket kadmium som får finnas i till exempel, leksaker, plast, smycken, elektriska produkter och armbandsur.

Läs mer här om målarfärg

Visa alla Kemiska ämnen