Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo
Visa alla Kemiska ämnen

Flamskyddsmedel

Ett brinnande moderkort

Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna. Textilier och möbler i offentlig miljö, skyddskläder, gummikablar, isoleringsmaterial samt elektrisk och elektronisk utrustning är exempel på varor som kan innehålla flamskyddsmedel.

Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel, varav ett 70-tal som innehåller brom. De bromerade flamskyddsmedlen är de mest omdiskuterade. Flera av de farligaste flamskyddsmedlen är förbjudna i till exempel elektriska och elektroniska varor.

Flamskyddsmedel kan läcka ut när varor tillverkas, används och när de skrotas. Bromerade flamskyddsmedel finns kvar länge i naturen, samlas i organismer och är giftiga. De kan transporteras långa vägar i luften. Vi kan få i oss flamskyddsmedel exempelvis genom maten, främst fisk. Många flamskyddsmedel samlas i dammet inomhus men genom att städa och vädra minskar mängden.

Hexabromcyklododekan (HBCDD) och dekabromdifenyleter (DBDE) finns på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen. Ämnen på kandidatförteckningen kan få begränsad användning eller förbjudas.

Läs mer här om elektroniska produkter och elektronik

Fråga i affären vad varan innehåller så att du kan göra ett medvetet val

Mer att läsa om bromerade flamskyddsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Mer att läsa om flamskyddsmedel på MSB:s webbplats

Visa alla Kemiska ämnen