Material till förskola och skola

På Stiftelsen Håll Sverige Rent finns pedagogiskt material för förskolor och skolor. På Upphandlingsmyndigheten finns upphandlingskriterier för giftfri förskola.