Videoguider: Så använder du PRIO – ett verktyg för substitution

PRIO hjälper dig att identifiera vilka farliga ämnen som ditt företag behöver ha koll på. De fyra videoguiderna går igenom och beskriver de olika stegen i verktyget; Inventera, Sök, Prioritera och Substituera.

Inventera

Börja med att ta reda på vilka kemikalier din verksamhet hanterar och skapa en kemikalieförteckning.

Sök i PRIO

I PRIO:s databas kan du söka efter hälso- och miljöfarliga ämnen och få information om hur farligt ditt ämne är.

Prioritera

Bedöm riskerna kopplat till hantering av dina kemikalier i din verksamhet och prioritera vilka farliga ämnen som behöver bytas ut eller åtgärdas.

Substituera

Ta bort eller byt ut farliga ämnen. I PRIO finns en 7-stegs modell som du kan ha som utgångspunkt vid substitution.

Senast uppdaterad 14 november 2023