Produktutvecklare

Du som arbetar med design och utveckling av kemiska produkter eller varor har stora möjligheter att förebygga risker för människa och miljö. Det gör du genom att undvika att använda farliga ämnen i dina produkter. PRIO hjälper dig att hitta ämnen du bör undvika.

Risker med farliga ämnen kan uppkomma när produkten tillverkas, används eller när den blir till avfall. Väljer du att ligga steget före lagstiftningen och undvika ämnen som är på väg att begränsas eller förbjudas kan du skapa en produkt som håller längre över tid. Det kan spara både tid och pengar för ditt företag. Dessutom ökar chansen att produkten kan återvinnas till nya kemikaliesäkra produkter.

Vad kan PRIO hjälpa mig med?

Genom att söka i PRIO får du snabbt information om

  • ämnen och ämnesgrupper som har farliga egenskaper
  • exempel på farliga ämnen och ämnesgrupper som kan finnas i olika typer av material
  • exempel på farliga ämnen och ämnesgrupper som kan finnas i olika typer kemiska produkter
  • vilket eller vilka ämnen du bör prioritera att byta ut eller undvika.

Läs mer om hur du söker i PRIO.

Läs mer om vilket ansvar du har enligt kemikaliereglerna i vägledningen för företag på Kemikalieinspektionens webbplats.

Hur kan jag använda PRIO?

PRIO hjälper dig att välja bort farliga kemikalier när du designar en vara eller kemisk produkt. När du använder PRIO kan du hitta ämnen som du bör byta ut eller undvika. Du får också hjälp att prioritera vilka ämnen du bör fokusera på i första hand.

Om du vet vilka ämnen som kommer att finnas i din färdiga produkt kan du genom en sökning i PRIO hitta information om vilka farliga egenskaper ämnena har. Utifrån resultatet kan du sedan bestämma vilka ämnen du vill byta ut eller undvika. Det gäller både om du utvecklar en kemisk produkt, som till exempel ett rengöringsmedel eller en målarfärg, eller en vara som till exempel en möbel, ett mobilskal eller ett klädesplagg.

Sök efter ämnen i PRIO.

Läs mer om hur du söker i efter ämnen i PRIO.

Läs mer om vilket ansvar du har enligt kemikaliereglerna i vägledningen för företag på Kemikalieinspektionens webbplats.

Alla varor består av olika material, såsom plast, keramik, trä eller textil. Materialen i sin tur innehåller kemiska ämnen. Om du vet vilka material din vara består av men inte vilka farliga ämnen de kan innehålla så kan du använda materialmodulen i PRIO. När du söker på ett visst material får du exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialet. På så sätt får du veta vilka ämnen du bör undvika när du designar din vara.

Sök efter ämnen i material i avancerad sök i PRIO.

Läs mer om ämnen i material.

PRIO hjälper dig att prioritera de farliga ämnen som är viktigast att byta ut eller undvika. Det finns två prioriteringsnivåer i verktyget. Ämnen som tillhör gruppen utfasningsämnen bör du helt undvika eller byta ut. För ämnen som tillhör gruppen prioriterade riskminskningsämnen bör du minska risken för människor och miljön så långt som möjligt. Det kan du göra genom att se över hur ämnet används och hur exponeringen ser ut.

Läs mer om PRIO:s kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

När du söker på ett ämne i PRIO får du veta om ämnet finns på kandidatförteckningen i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Det är en lista över ämnen där de flesta inte är förbjudna i kemikaliereglerna idag men som kan komma att kräva tillstånd för att få användas eller bli begränsade på annat sätt inom EU i framtiden. Du får också veta om ämnet är ett så kallat utfasningsämne i PRIO. Ett sådant ämne har så pass farliga egenskaper att det uppfyller kriterierna för att kunna föras in på kandidatförteckningen och bli föremål för ytterligare regleringar på kemikalieområdet framöver. Andra ämnen kan också komma att omfattas av begränsningar och förbud i framtiden, om de har en användning som innebär oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön.

Läs mer om kandidatförteckningen i EU på Kemikalieinspektionens webbplats.

Läs mer om tillstånd och begränsningar på Kemikalieinspektionens webbplats.

Du kan söka i databasen i PRIO på enskilda ämnen och grupper av ämnen. Du kan också söka och få fram information om en stor mängd olika ämnen samtidigt. Det är också möjligt att söka på olika typer av material, som plast, keramik eller textil och få exempel på farliga ämnen som kan finnas i materialen.

Läs mer om att söka i PRIO.

Hur kan jag använda informationen jag får i PRIO?

Sökresultaten som du får i PRIO kan du spara på din dator i en Excel-fil. Det underlättar när du på ett konkret och överskådligt sätt ska kommunicera om vilka ämnen som bör bytas ut eller undvikas, både internt på ditt företag och med dina kunder eller leverantörer.

Läs mer om substitution av farliga ämnen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Senast uppdaterad 15 augusti 2022