Sidans namn:

Söktips

Standardsökning - sök på enskilda kemiska ämnen

 Vid en standardsökning kan du söka efter enskilda ämnen i PRIO. Om du söker efter ett specifikt ämne med känt CAS-nummer eller EG-nummer får du en exakt träff genom att söka på hela numret. Observera att du endast kan söka på fullständiga CAS-nummer eller EG-nummer i sökfunktionen. Om du söker på del av CAS-nummer eller EG-nummer får du inga träffar. Söker du på kemiskt namn behöver du inte skriva in hela namnet. En sökning på kemiskt namn i PRIO ger träff på huvudnamn och eventuella alternativa namn på det språk man har valt att arbeta med i verktyget. Du kan emellertid riskera att få många träffar eftersom det kan finnas många ämnen med liknande namn. Om du söker på exempelvis ”fenol” får du flera träffar med ämnen där ordet fenol ingår. Du kan sortera dina sökträffar på ämnesnamn, CAS-nummer, EG-nummer, prioriteringsnivå eller kriterier i fallande/stigande ordning genom att trycka på rubrikerna. Knappen ”Rensa sökning” raderar alla sökresultat.

Batchvis sökning - sök på flera kemiska ämnen samtidigt

Vid en batchvis sökning kan du söka på flera ämnen samtidigt. Ämnenas CAS-nummer eller EG-nummer måste användas vid sökningen. Numren kan skrivas in efter varandra i en rad separerade med mellanslag eller kommatecken, alternativt kan kopierade nummer klistras direkt in i sökfunktionen. Kopierade CAS-nummer i en kolumn eller i en rad, från en exempelvis en kemikalieförteckning i Excel, kan direkt klistras in i en batchvis sökning. Du kan sortera dina sökträffar på ämnesnamn, CAS-nummer, EG-nummer, prioriteringsnivå eller kriterier i fallande/stigande ordning genom att trycka på rubrikerna. Knappen ”Rensa sökning” raderar alla sökresultat.

Avancerad sökning - sök på kriterier, material, ämnesgrupp med mera

Vid en avancerad sökning kan du, förutom att söka på enskilda ämnen, välja bland sökparametrar som Kriterier (hälso- och miljöfarliga egenskaper), Material, Ämnesgrupper eller Produkttyper för att söka fram ämnen. Du kan även söka på Referens, som anger vilken källa som har utvärderat PRIO-ämnenas inneboende fara samt Prioriteringsnivå. Observera att om flera sökparametrar kryssas för inom samma rullgardinsmeny så visas de sökträffar som uppfyller minst en av de valda sökparametrarna (ELLER-villkor). Du kan sortera dina sökträffar på ämnesnamn, CAS-nummer, EG-nummer, prioriteringsnivå eller kriterier i fallande/stigande ordning genom att trycka på rubrikerna.

Kombinera urval

Du kan kombinera flera sökparametrar från olika rullgardinsmenyer med funktionerna OCH samt ELLER. För OCH gäller villkoret att ämnena ska uppfylla samtliga markerade sökparametrar. För ELLER gäller villkoret att ett eller flera av de valda sökparametrarna ska vara uppfyllda.

Observera att inom en rullgardinsmeny gäller alltid ELLER-villkoret.

Du kan förfina ett sökresultat genom att markera fler sökparametrar följt av ”Sök”. Observera undantaget för en kombinerad sökning med utvalda sökparametrar där kemiskt namn har angetts i sökfältet. Om kemiskt namn har angetts i sökfältet så kan inte sökningen förfinas ytterligare genom att fylla i fler sökparametrar. Knappen ”Rensa sökning” raderar alla sökresultat.

Avgränsa sökning

För att avgränsa sökningen ytterligare kan den kombineras med olika filter. Om du exempelvis endast är intresserad av ämnen i kemiska produkter i Sverige är det lämpligt att använda filtret "Visa endast ämnen som förekommer i produktregistret". Du kan också avgränsa sökningen till att inte inkludera komplexa kolväten, högfluorerade ämnen (PFAS) eller särskilt farliga metaller (Cd-, Hg- och Pb-föreningar) för att inte dessa grupper ska dominera sökresultatet.

 Sökning på prioritetsnivå

Det finns två prioriteringsnivåer i PRIO. Utöver det finns det fem underkategorier av utfasningsämnen. Om du vill begränsa din sökning till att endast visa utfasningsämnen i PRIO behöver du kryssa i rutan för utfasningsämnen samt de fem underkategorier av utfasningsämnen i rullgardinsmenyn.

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.