Sidans namn:

Utfasningsämne

Detta är ett ämne med särskilt allvarliga egenskaper. Enligt det av Riksdagen beslutade miljökvalitetesmålet Giftfri miljö ska användningen av särskilt farliga ämnen så långt det är möjligt upphöra. En del av dessa ämnen är redan förbjudna i olika användningar.

Gå till substituera

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.