Sidans namn:

Särskilt farliga metaller Cd, Pb, Hg (Kadmium)

Kadmium och föreningar med denna metall är särskilt farliga ämnen med negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Läs mer!

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.