Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Sidans namn:

Särskilt farliga metaller Cd, Pb, Hg (Bly)

Bly och föreningar med denna metall är särskilt farliga ämnen med negativa effekter på människors hälsa och miljö.

Läs mer!

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.