Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Sidans namn:

CMR (kategori 1A eller 1B) Reproduktionsstörande

Ämnen som är känt eller förmodat fortplantningsstörande för människor. Inkluderar ämnen som kan orsaka skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet hos vuxna män och kvinnor, samt på avkommans utveckling.

Läs mer!

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.