Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Sidans namn:

Utfasningsämne: PFAS, Särskilt persistenta ämnen

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) har jämförbar allvarlighetsgrad med särskilt farliga ämnen på grund av deras extrema persistens och bör av försiktighetsskäl behandlas som särskilt farliga ämnen. Enligt det av Riksdagen beslutade miljökvalitetesmålet Giftfri miljö ska användningen av särskilt farliga ämnen så långt det är möjligt upphöra. En del av dessa ämnen är redan förbjudna i olika användningar.

gå till substituera

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.