Sidans namn:

Ozonnedbrytande

Ämnen som kan medföra fara för strukturen eller funktionen hos stratosfärens ozonskikt, dvs uppfyller klassificeringskriterierna för ozone 1 (H420) enligt CLP förordningen.

Läs mer!

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.