Sidans namn:

Mycket hög akut giftighet

Ämnen som efter enstaka, kortvarig exponering för mycket små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden.

Läs mer!

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.