Sidans namn:

Allergiframkallande (Skin Sens. kategori 1 eller 1B)

Ämnen som kan orsaka allergisk hudreaktion.

Läs mer

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.