Sidans namn:

Very high acute toxicity

Substances that after single exposure, or multiple doses during a short duration, at low exposure concentrations produce non lethal target organ toxicity, both reversible and irreversible, or death.

Read More!

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.