Sidans namn:

Phase-out substance

This is a substance with particularly hazardous properties. According to the Swedish environmental quality objective A Non-Toxic Environment, decided by the Swedish Government, the use of particularly hazardous substances shall as far as possible cease. Some of these substances are already banned in various uses.

Go to substitute

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.