The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
Sidans namn:

Particularly hazardous metals (Cd, Hg, Pb) Cd

Cadmium and its compounds are particularly hazardous substances with adverse effects on human health and the environment.

READ MORE!

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.