Sidans namn:

Ozone-depleting substances

Substances which may destroy the structure or function of the stratospheric ozone layer, i.e. meet the classification criteria for ozone 1 (H420) in accordance with the CLP Regulation.

Read More!

Lägg till moduler (texter, bilder, länkar, mm) i innehållsytan "Mitten".
Modulerna kommer i samma ordning som de läggs till i innehållsytan, och behåller inställningar såsom typsnitt, formatering, alt-texter, med mera.

Notera att varje sida måste ha en motsvarande sida på engelska. Id måste vara samma för svenska- och engelska-sidan.