PRIO has been updated with information on presence of hazardous substances in food packaging made of paper and paperboard

PRIO has been updated with information on presence of hazardous chemical substances in food packaging mad of paper and paperboard. The information is retrieved from the Swedish Chemicals Agency's report 5/21: Kartläggning av farliga kemiska ämnen i livsmedelsförpackningar av papper och kartong.

Last published 22 June 2021