Versionshistorik över kriterieuppdateringar i PRIO

Nu har vi publicerat information om vilka kriterieförändringar som har gjorts i PRIO sedan nylanseringen i oktober 2020.

Du hittar informationen på Start/PRIOs kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.

Senast uppdaterad 12 juni 2024