PFAS, ChemSec SIN List – ny referens i PRIO

PFAS, ChemSec SIN List har lagts till som en ny referens i PRIO. SIN List är det Internationella kemikaliesekretariatets (ChemSec) lista med ämnen som enligt deras bedömning uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade SVHC-ämnen enligt Reach-förordningen. SIN List inkluderar ett urval av PFAS-ämnen som har registrerade användningar (produktion eller import) i EU och/eller USA. Referensen PFAS, ChemSec SIN List avser PFAS-ämnen på SIN List.

Tillägget av ny referens medför att PRIO-databasen har utökats med 187 nya PFAS-ämnen. Totalt finns nu 5220 PFAS-ämnen i PRIO.

Senast uppdaterad 9 juni 2023