PRIO är uppdaterad med 2020 års data från produktregistret

PRIO är uppdaterad med 2020 års inrapporterade data från produktregistret. I det svenska produktregistret finns information om användning av ämnen i kemiska produkter. Inom några veckor kommer vi att kunna publicera 2021 års data.

Senast uppdaterad 24 mars 2023