PRIO har uppdaterats med materialinformation om ämnen i PVC

Materialmodulen i PRIO har uppdaterats med ytterligare information om kemiska ämnens potentiella förekomst i PVC. Informationen är hämtad ur EU-kommissionens rapport “The use of PVC (Poly Vinyl Chloride) in the context of a non-toxic environment” (2022).

Läs mer om hur du kan söka på ämnen i material i PRIO.

Senast uppdaterad 7 september 2022