PRIO har uppdaterats med nya ämnen som förts upp på bilaga Vl till CLP-förordningen genom ATP 18

Den artonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen, ATP 18, har nu antagits av EU-kommissionen och publicerats i EU:s officiella tidning. ATP 18 innebär att ytterligare ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. För några ämnen på bilaga Vl innebär ändringarna i ATP 18 att klassificeringen har reviderats. Med stöd av ändringarna i ATP 18 har databasen i PRIO utökats med ungefär 50 ämnen som uppfyller PRIOs kriterier för utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen.

Läs mer om ändringarna i ATP 18 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 31 januari 2024