Tillståndsförteckningen, Reach bilaga XIV - ny referens i PRIO

Tillståndsförteckningen har lagts till som ny referens i PRIO. Tillståndsförteckningen listar särskilt farliga ämnen som har identifierats inom Reach-förordningen och som kräver tillstånd för att få användas eller släppas ut på marknaden. Ämnen som kräver tillstånd finns upptagna på bilaga XIV till Reach-förordningen. Listan innehåller drygt 50 ämnen eller ämnesgrupper. Antalet ämnen i PRIO med referens till Tillståndsförteckningen överstiger antalet ingångar i den officiella listan då flera ämnen i PRIO har identifierats från Tillståndsförteckningens gruppingångar.

Läs mer om Tillståndsförteckningen.

Senast uppdaterad 12 januari 2022