PRIO uppdaterad med 2019 års inrapporterade produktregisterdata

Alla företag som tillverkar eller för in en kemisk produkt i Sverige måste redovisa produktens innehåll till produktregistret. Produktregisterdata som presenteras i PRIO ger information om kemikalieanvändning för kemiska produkter. Informationen som visas i PRIO är sekretessprövad.

För vissa ämnen i PRIO kan data från produktregistret ge information om:

  • Produkttyp som anger vilka olika typer av kemiska produkter som det aktuella ämnet ingår i och vad dessa har för funktion. Det är alltså inte en beskrivning av funktionen hos ämnet i sig.
  • Hur många av dessa som är konsumenttillgängliga.
  • Hur stora volymer av ämnet som hanteras (ton).

Läs mer om data från Kemikalieinspektionens produktregister.

Senast uppdaterad 24 november 2021