PRIO har uppdaterats med nya ämnen som förts upp på bilaga Vl till CLP-förordningen i ATP 17

Den 28:e maj godkände EU kommissionen den sjuttonde tekniska anpassningen (ATP 17) av CLP-förordningen. ATP 17 innebär att ytterligare ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. För några ämnen på bilaga Vl innebär ändringarna i ATP 17 att klassificeringen har reviderats och att ett ämne har tagits bort. För ämnen som förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen gäller bindande krav på klassificering och märkning. Med stöd av ändringarna i ATP 17 har databasen i PRIO utökats med 24 ämnen som uppfyller PRIOs kriterier för utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen.

Senast uppdaterad 29 juni 2021