PRIO har uppdaterats med information om farliga ämnens förekomst i livsmedelsförpackningar av papper och kartong

Materialmodulen i PRIO har uppdaterats med information om farliga kemiska ämnens förekomst i livsmedelsförpackningar av papper och kartong. Informationen är hämtad ur Kemikalieinspektionens rapport 5/21: Kartläggning av farliga kemiska ämnen i livsmedelsförpackningar av papper och kartong.

Senast uppdaterad 22 juni 2021