PRIO har uppdaterats med information om farliga ämnens förekomst i textil

Materialmodulen i PRIO har uppdaterats med information om farliga kemiska ämnens förekomst i textil. Informationen är hämtad ur Kemikalieinspektionens rapport 4/21: Kartläggning av farliga kemiska ämnen i textil.

Senast uppdaterad 22 juni 2021