Biocidämne borttaget

Ämnet 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (CAS-nr: 10222-01-2, EG-nr: 233-539-7) har tagits bort från PRIO då denna biocid för närvarande är under utvärdering och inte står med på Endocrine Disruptor List (Lista 1) över ämnen som är identifierade som hormonstörande.

Senast uppdaterad 6 maj 2021