Förbättrad funktionalitet

Nu har vi förbättrat funktionen ”Exportera sökresultatet till Excel”. När du exporterar dina sökresultat till Excel så skapas även fliken ”Sökinställningar” i Excel-dokumentet. I denna flik sparas information om vilket datum sökningen genomfördes samt vilka sökparametrar som använts för att få fram sökresultatet.

Senast uppdaterad 27 april 2021