PFOA-gruppen uppdaterad

PFOA-gruppen i PRIO har uppdaterats och inkluderar nu samtliga ämnen från Stockholmskonventionens exempellista på ämnen som omfattas av begränsningen (UNEP/POPS/POPRC.16/INF/12).

Senast uppdaterad 22 mars 2021