Kemikalieinspektionen nylanserar en uppdaterad version av PRIO

PRIO har funnits sedan år 2004 och har nu genomgått en större uppdatering vad gäller användarbarhet och funktionalitet. Nya kriterier har tillkommit och databasen innehåller nu dubbelt så många ämnen. Här kan du läsa mer om vad som är nytt i PRIO.

Senast uppdaterad 6 oktober 2020