Nytt ämne

Octadecanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl ester

CAS-nr: 99955-83-6

EG-nr: -

Senast uppdaterad 15 april 2021