Ny bedömning

α-Amylas, Aspergillus oryzae

CAS-nr: 9001-19-8

EG-nr: 232-588-1

Senast uppdaterad 15 april 2021