Ny bedömning

Tetraammineplatinatetraklorplatinat

CAS-nr: 13820-46-7

EG-nr: 237-501-0

Senast uppdaterad 8 oktober 2020