Nytt ämne

Dioktyltenndilaurat, stannan, dioktyl-, bis(kokosacyloxi) derivat, och andra stannaner, dioktyl, bis(fettacyloxi) derivat, där C12 är den huvudsakliga kolkedjelängden av fettsyran

CAS-nr: -

EG-nr: -

Senast uppdaterad 15 april 2021