Ny bedömning

2,2,2-Triklor-1,1-bis(4-klorfenyl)etanol

CAS-nr: 115-32-2

EG-nr: 204-082-0

Senast uppdaterad 15 april 2021